Wij zijn gesloten tot 6 april


Beste ouder/verzorger,

Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

LET OP! Leerlingen mogen geen stage lopen!

Via de zwarte knoppen kunt u de betreffende brieven downloaden.

Voor de ouders is er een brief met meer informatie vanuit het bestuur en een document met alle mailadressen van de mentoren. Wilt u contact, dan het liefst per mail.

Voor de leerlingen hebben we een digitaal lesprogramma opgesteld, hierover krijgt de leerling een brief met daarin de inloggegevens. Ook deze brief is al te downloaden door op 1 van de zwarte knoppen te drukken.